Λογιστικές και Φοροτεχνικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους πελάτες μας είναι:

 • Λογιστικές Υπηρεσίες
  Ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών, οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων, σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών προς τρίτους.
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
  Προγραμματισμός και εκτέλεση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων, αντιμετώπιση ελέγχων, ενάρξεις, μετατροπές, διακοπές και συγχωνεύσεις εταιρειών.
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
  Σχεδιασμός επιχειρηματικής λειτουργίας, θέσπιση στόχων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και πορείας της επιχείρησης.
 • Οργάνωση Επιχειρήσεων
  Κοστολόγηση και έλεγχος κόστους, συστήματα παραγωγικότητας, συστήματα αμοιβών, βελτιστοποίηση ροής πληροφοριών, υλικών και εργασίας, οργάνωση παραγωγής, συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων.
 • Έκτακτος Οικονομικός Έλεγχος
  Αιφνιδιαστικός έλεγχος στα λογιστήρια των επιχειρήσεων με σκοπό την αποκάλυψη προβλημάτων λειτουργίας των.
 • Μελέτες Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
  Πρόκειται ουσιαστικά για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των μελετώμενων επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Μισθοδοσία Προσωπικού
  Πλήρης παρακολούθηση εργασιών μισθοδοσίας προσωπικού, διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, Α.Π.Δ., πληρωμές εισφορών και μισθοδοσίας, εργασίες ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Οργάνωση & Διαχείριση Εργατικού Δυναμικού
  Μελέτη κατά βήμα των παραγωγικών ή άλλων διαδικασιών σε όποια επίπεδα εμπλέκεται εργατικό δυναμικό.
Γιούρος Ε. Σταύρος Οικονομολόγος |Λογιστής Φοροτεχνικός
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies